Combo Basico

-Jugo en caja

-Perro caliente(pan bimbo, salchicha zenu,salsas,queso,papas )

-Pincho de dulce

-Paquete de papas

$12.000